Pojištění ČHS 2022 a příspěvky HO

Příspěvky TJ+HO jsem začal vybírat na Hubertce. Zůstávají 200Kč pro výdělečně činné, 150kč studenti a důchodci, 200kč rodinné členství jeden rodič a děti do 18ti let a 300Kč oba rodiče a děti do 18let. Lze platit nejlépe osobně hotově, nebo po dohodě poslat na můj účet a já příspěvky vložím do pokladny.

Kartičku ČHS a libovolnou variantu pojištění si každý může koupit v e-shopu ČHS https://www.horosvaz.cz/shop/ od 1.12.2021, balíček Trio je možné objednávat až od 15.12.2021. Druhá možnost je využít hromadnou objednávku – v tom případě mě kontaktujte telefonem nebo e-mailem.

CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČHS

kategorie
děti a mládež do 18 let (nar. 2004 – mladší)100 Kč
děti a mládež do 18 let (členství v rámci rodiny alespoň 1 rodič členem ČHS)zdarma
junioři 19 – 25 let (nar. 2003 – 1997)500 Kč
dospělí 26 – 65 let (nar. 1996 – 1957)600 Kč
senioři 66 let a více (nar. 1956 a více)200 Kč

Člen do 18 let včetně je od placení členského příspěvku osvobozen, pouze pokud je objednávka realizována v rámci rodinného členství alespoň jednoho z rodičů. Osvobození od členského příspěvku neplatí, je-li členství pro osobu ve věku do 18 let včetně objednáno samostatně.

Již uhrazený členský příspěvek 200 Kč za člena ve věku 76 let a staršího, který je členem horolezeckého oddílu/spolku, nebo členem horolezeckého oddílu bez právní osobnosti, může být refundován z rozpočtu ČHS, pokud předseda horolezeckého oddílu o refundaci požádá prostřednictvím modulu Předseda do 31.10.2022.

AUTOMATICKOU SOUČÁSTÍ ČLENSTVÍ V ROCE 2022

1. Úrazové pojištění

platí pouze v případě, že k pojistné události došlo při akci organizované horolezeckým oddílem nebo ČHS. Informace naleznete zde: https://www.horosvaz.cz/sluzby-pro-cleny/pojisteni-pro-cleny/urazove-pojisteni/

2. Pojištění odpovědnosti

platí pro všechny členy od 19 let v ČR roč. 2003 a starší). Týká se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na majetku, zdraví či životě jiné osoby. Pojištění je poskytováno na základě rámcové smlouvy uzavřené s Kooperativa pojišťovna, a.s. a platí od 1.1.2021 dále. Na pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky VPP P-100/14 – pro pojištění majetku a odpovědnosti a Zvláštní pojistné podmínky ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu, s výjimkami, které jsou uvedené v rámcové smlouvě. Informace naleznete zde: https://www.horosvaz.cz/sluzby-pro-cleny/pojisteni-pro-cleny/pojisteni-odpovednosti-clenu-chs/

Základní parametry pojištění odpovědnosti

  1. Pojištění kryje odpovědnost za škody, ke kterým dojde při činnosti, kterou zastřešuje ČHS, tj. při provozování horolezectví a jeho disciplín včetně skialpinismu a ledolezení a při rekreačním provozování běžných outdoorových individuálních sportů.
  • Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé při provozování rizikové sportovní činnosti: akrobatické lyžování, skoky na lyžích, jízda na sněžném či vodním skútru, golf, speedriding, jízda na segwayi, sportovní střelba, motorsporty, létání s letadly, včetně bezmotorových, a se sportovními létajícími zařízeními, parašutismus, paragliding, cliff diving, heliskiing, bojové sporty, jízda na čtyřkolkách, motokárách a jiné motorové sporty, šerm, historická bitva, let balonem, a jezdecké sporty. Bude upřesněno a doplněno, pojišťovna možná vyloučí některé extrémní či rizikové sporty!
  • Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou při profesionální sportovní činnosti a při organizovaných sportovních soutěžích.
  • Pojištění se vztahuje na újmy způsobené činností trenéra (cvičitele) s výjimkou situace, kdy lze takové újmy uplatnit ze smlouvy č. 7721008020 (či pojistné smlouvy tuto smlouvu nahrazující), kterou uzavřel Český olympijský výbor

https://www.horosvaz.cz/sluzby-pro-cleny/pojisteni-pro-cleny/pojisteni-odpovednosti-treneru-a-cvicitelu/

Pojištění platí pouze na území ČR

VOLITELNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ

CENY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

tarifjednotlivecrodina
EVROPA 30 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz785 Kč1 491 Kč
EVROPA 90 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz1 026 Kč1 948 Kč
EVROPA 180 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz1 351 Kč2 565 Kč
EVROPA 365 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz2 162 Kč4 106 Kč
SVĚT 30 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz3 341 Kč6 346 Kč
SVĚT 90 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz4 094 Kč7 776 Kč
SVĚT 180 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz5 598 Kč10 634 Kč
SVĚT 365 léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost a úraz9 359 Kč17 780 Kč

Pojištění platí ode dne zaplacení, resp. po připsání pojistného na účet ČHS, vždy do max. 31. ledna následujícího roku. Pojištění lze sjednat i při pobytu v zahraničí. V takovém případě je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu sjednání pojištění (tj. připsání pojistného na účet ČHS). Pokud však člen cestovní pojištění již má a žádá pouze připojištění, které mu navazuje, platí změna ode dne uhrazení připojištění. 

Pozor: Pokud si člen sjedná pojištění až při pobytu v zahraničí, musí si koupit takový tarif, který pokryje celou dobu jeho pobytu v zahraničí, od data, kdy překročil hranice ČR směrem ven, nikoli od data, kdy se rozhodl pro připojištění!

Pojištění je možné vyřídit na nepřetržitý pobyt max. 365 dní. Pak je třeba se vrátit do ČR. V případě prodloužení pobytu přes 365 dní z důvodu odložení letu, atd. Je nutné kontaktovat asistenční službu.

POJISTNÉ PLNĚNÍ

Pojistné plněníEVROPASVĚT
Přehled druhů pojištění a pojistné částky  
Pojištění léčebných výloh3 000 000 Kč7 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb3 000 000 Kč7 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění3 000 000 Kč7 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
– náklady na repatriaci pojištěného3 000 000 Kč7 000 000 Kč
– náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného3 000 000 Kč7 000 000 Kč
– náklady na vyslání opatrovníka40 000 Kč40 000 Kč
– náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty40 000 Kč40 000 Kč
– náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování40 000 Kč40 000 Kč
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů40 000 Kč40 000 Kč
– zachraňovací náklady900 000 Kč2 100 000 Kč
– odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu40 000 Kč40 000 Kč
– zprostředkování finanční pomoci pojištěnému40 000 Kč40 000 Kč
– náklady vzniklé zpožděním zavazadel5 000 Kč5 000 Kč
– náklady vzniklé zpožděním letu5 000 Kč5 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu150 000 Kč150 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu300 000 Kč300 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby1 000 000 Kč1 000 000 Kč

Toto jsou limity pro 1 událost

Následující soubor obsahuje výjimky, které má pojištění ČHS vyjednané navíc proti běžnému cestovnímu pojištění:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *